Giới Thiệu
Khi Argon, Khi Nito, Khi CO2, Khi Oxy, Khi Helium
Khi Argon, Khi Nito, Khi CO2, Khi Oxy, Khi Helium
Cong Ty TNHH Khi Cong Nghiep TIEN PHAT Chuyen hoat dong cung ung cac loai Khi, Khi Hoa Long su dung trong nganh cong nghiep, thi nghiem, nghien cuu. San pham cung cap gom: Khi cong Nghiep va khi tinh khiet: Khi Argon, Khi CO2, Khi Nito, Khi Oxy, Khi Acetylen, Khi Hidro, Khi Helium, Nito long va cac loai khi dac biet nhu khi P10, Khi N2O, Khi SF6 Cac loại vo chai chu khi, binh chua khi hoa long: Chai chua khi argon, vo chai nito, vo chai oxy, vo chai co2, binh chua nito long xl45hp, binh nito long YDS, Binh khi argon, binh khi nito, binh khi oxy, binh khi heli, binh acetylen.
Tin tức mới
Khi Tinh Khiet, Chai Khi Cong Nghiep, Binh Khi Thuc Pham
Khi Tinh Khiet, Chai Khi Cong Nghiep, Binh Khi Thuc Pham
Khí tinh khiet, cong nghiep, thuc pham bao gom cac loai khi: Khi argon, khi nito, khi helium, khi co2, khi n2o, khi acetylene, khí oxy, khi hidro, khi P10, khi sf6, khi clo. Các loại khí tinh khiết, công nghiệp, thực phẩm một phần được tách từ khí tự nhiên, một phần được lấy từ các mỏ khoáng sản, qua chiết xuất chúng có độ tinh khiết khác nhau nhằm phục vụ cho mục đích của từng ngành nghề khác nhau.
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline : 0903 079 801
Kinh doanh 1: Mr. Nam 0903 07 9801
Kinh doanh 2: Mr. Dương 0961 98 9970